14 May 2013

Sabah akan laksana enam strategi Transformasi Pertanian

Negeri Sabah akan melaksanakan enam strategi untuk mentransformasi sektor pertanian negeri ke tahap yang baik menjelang 2020.

Timbalan Ketua Menteri serta Menteri Pertanian dan industri Makanan Negrei Datuk Yahya Hussien berkata strategi itu termasuk penambahan sumbangan daripada sumber baharu sektor pertanian dengan nilai tambah yang tinggi dan penggunaan teknologi moden secara meluas dan penggalakan inovasi dalam sektor pertanian.

Katanya ia juga meliputi penyertaan sektor swasta yang lebih giat dalam sektor pertanian, pembangunan ushawan pertanian dan peningkatan pendapatan golongan sasar dari kumpulan miskin tegar, miskin dan berpendapatan rendah sektor pertanian.

Yahya berkata satu daripada fokus utama kementerian ialah menyediakan infrastruktur pengairan dan saliran yang lengkap dan cekap, terutamanya dalam melonjakkan pengeluaran padi di Sabah.

Dalam hubungan ini katanya kementerian itu akan melaksanakan program Bidang Keberhasilan Utama Ekonomi (NKEA), Projek Permulaan Ekonomi (EPP) 11 di Kota Belud dengan kos RM305 juta.

Sasaran utama projek itu ialah menanam padi secara komersial di atas tanah seluas 4,500 hektar yang mampu menghasilkan purata minimum 5.5 tan metrik sehektar menjelang 2018.

Sebagai rekod, sumbangan 12,200 hektar tanah sawah di Kota Belud kini adalah sebanyak 40,300 tan metrik padi. Menjelang 2020, sejumlah 5,000 hektar tanah akan dibangunkan dengan kos RM340 juta untuk menanam padi dua kali setahun yang dijangka dapat meningkatkan hasil daripada 5 tan metrik sehektar ke 8.5 metrik setiap hektar.

Yahya berkata matalamat utama kementerian itu adalah untuk mencapai kecukupan 60 peratus kegunaan dalam negeri.

No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Labels