3 December 2009

Beza Beri Kemudahan dan Beri Projek

APA yang saya tahu dan faham berasaskan pengalaman bekerja suatu masa dahulu bahawa kemudahan awam itu biasanya diberikan atau disediakan oleh kerajaan dengan mempergunakan hasil kutipan cukai mahupun pendapatan daripada hasil bumi sesebuah negeri. Manakala projek tersebut akan terlahir apabila sesuatu kemudahan tersebut diberikan oleh kerajaan.

Kemudahan awam atau rakyat seperti jalanraya, pengairan, sekolah dan sebagainya adalah kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Untuk mengadakan atau menzahirkan kemudahan ini sudah tentunya ada pelaksananya. Dalam pelaksanaan ini timbul istilah projek. Projek dilakasanakan oleh kontraktor. Kontraktor yang bagaimana? Kontraktor pelaksana mestilah mempunyai lesen dan kelas menurut spek projek.

Dalam pengagihan projek pula bermacam-macam cara ada yang melalui sebutharga, ada yang melalui pembedaan, ada yang melalui tender terbuka atau cabutan undi.

Biasanya sepemberi kemudahan tersebut yakni kerajaan melalui wakil rakyat atau kementerian tidak lagi ikut sama dalam dalam pemberian projek. Pemberian projek dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang diberikuasa mengagihkannya.

Kalau di peringkat daerah, pegawai daerah lah yang diberi kuasa, kalau di peringkat kementerian, setiausaha tetap kementerian lah yang diberi kuasa. Demikian juga di peringkat jabatan, pengarah jabatan itu lah yang diberi kuasa.

Jadi, apabila wakil-wakil rakyat memberi kelulusan mengenai sesuatu kemudahan, maka kemudahan tersebut tentu ada pelaksananya yakni kontraktor. Jika sepemohon itu juga seorang kontraktor dan mempunyai lesen yang sesuai untuk melaksanakan kemudahan yang telah diberi, maka sipemohon tersebut boleh ikut membeda, jika bedaannya terpilih atau terundi, maka boleh lah pemohon itu melaksanakan kemudahan tersebut dalam hal ini disebut projek. Akan tetapi jika sepemohon tersebut tidak mempnuyai lesen yang diperlukan, maka pasti ada kontraktor pelaksana yang akan dilantik untuk mengendalikan atau melaksanakan projek kemudahan tersebut.

Jadi, pemberi kemudahan adalah tugas kerajaan melalui wakil-wakil rakyatnya, manakala pemberi projek adalah kakitangan kerajaan. Dengan adanya paparan melalui pengalaman saya berkerja dengan jabatan kerajaan ini, mungkin akan berguna sebagai rujukan perbezaan antara pemberian kemudahan dan pemberian projek.

Di Kota Belud misalnya, kerajaan menyediakan sistem pengairan yang tersusun dan baik untuk jelapang padi Kota Belud ini disebut kemudahan, manakala kontraktor yang melaksana dan mengendalikan sistem pengairan tersebut mendapat projek tersebut. Kesimpulannya kerajaan memberi kemudahan,manakalah kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor disebut projek.

Projek hanya boleh diberikan kepada kontraktor yang berlesen sesuai dengan spek kerja yang ingin dilaksanakan. Projek tidak boleh diberi kepada individu tidak berlesen, tetapi individu boleh diberi kemudahan akan tetapi tidak akan mendapat projek tanpa lesen.

No comments:

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Labels