31 March 2010

Lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik Jayakan MEB

KUALA LUMPUR 30 Mac - Majlis Penasihat Ekonomi Negara (NEAC) menggariskan lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik bagi merealisasikan hasrat kerajaan menjayakan Model Ekonomi Baru (MEB).

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, lapan inisiatif itu akan memberi tumpuan kepada:

· Menyuburkan kembali sektor swasta untuk menerajui pertumbuhan ekonomi;

· Membangun tenaga kerja yang berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing;

· Mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing;

· Memperkukuhkan sektor awam;

· Melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran;

· Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan;

· Meningkatkan sumber pertumbuhan;

· Memastikan pertumbuhan yang mapan.

Perdana Menteri berkata, kesemua lapan inisiatif itu adalah saling melengkapi dan kesannya merentasi semua sektor ekonomi.

''Ketiga-tiga matlamat MEB iaitu berpendapatan tinggi, kemapanan dan keterangkuman memerlukan kita mencapai pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang lebih tinggi untuk dekad seterusnya.

''Oleh itu, dasar-dasar yang perlu kita laksanakan mesti menyentuh isu-isu asas bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat dipercepatkan melalui pendekatan yang holistik untuk menghapuskan semua halangan," katanya ketika berucap pada persidangan Invest Malaysia 2010 di sini hari ini.

Menurutnya, matlamat itu memberi penekanan kepada bina upaya bukan hanya pembangunan negara semata-mata sebagai langkah mencapai pembangunan yang mapan.

Sebagai tambahan kepada laporan NEAC itu, beliau mahu tumpuan diberikan secara efektif ke atas sektor utama yang spesifik atau dikenali sebagai Aktiviti Utama Ekonomi Nasional (NKEAs).

''Ini adalah bidang di mana ekonomi negara mempunyai potensi untuk terus maju ke arah ekonomi berpendapatan tinggi," katanya.

Berdasarkan pendekatan baru NEAC yang menyatakan bahawa sektor swasta perlu memacu pertumbuhan, Perdana Menteri berkata, kerajaan perlu meningkatkan peranan sebagai fasilitator kepada pihak industri untuk berkembang maju.

Mengulas lanjut, katanya, majoriti inisiatif yang telah diwujudkan adalah berkaitan dengan semua faktor yang penting dalam memperbaiki hala tuju ekonomi negara.

''NEAC telah mengenal pasti sektor utama untuk membolehkan ekonomi negara maju dan berdaya saing dengan rakyatnya menikmati kualiti hidup yang tinggi serta berpendapatan tinggi hasil daripada pertumbuhan yang mapan.

''Banyak lagi yang perlu kita lakukan namun bagi meraih peluang yang ada sepenuhnya, kita perlu memberi fokus ke atas sektor-sektor utama ini," katanya.

- Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini melancarkan Model Ekonomi Baru (MEB) yang bertujuan melonjakkan ekonomi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020 dan seterusnya meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhan.

Perdana Menteri berkata, pelbagai strategi akan dilaksanakan melalui MEB yang antara lain melonjakkan kuantum pendapatan perkapita rakyat daripada AS$7,000 (RM23,000) kepada AS$15,000 (RM49,000) setahun dalam tempoh 10 tahun.

"MEB hendaklah dibina dari sini. Ia bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi ia menjanjikan pulangan lumayan jika kita mampu melakukan transformasi ini," katanya semasa berucap pada Persidangan Invest Malaysia 2010 di sini, hari ini.

Najib yang juga Menteri Kewangan berkata, keutamaan MEB adalah untuk menangani masalah jurang pendapatan dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.

"Sehubungan itu, adalah perlu MEB memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan tahap pendapatan semua golongan yang kurang bernasib baik.

"Ia akan memberi fokus terhadap keperluan seluruh rakyat seperti mereka yang tinggal di rumah panjang di Sabah dan Sarawak, serta golongan miskin luar bandar di Semenanjung Malaysia yang seringkali tersisih daripada aktiviti ekonomi negara.

"Golongan nelayan, peniaga kecil dan petani juga tergolong dalam kategori ini. Begitu juga Orang Asli dan penduduk bandar berpendapatan rendah yang bekerja keras untuk menyara kehidupan dalam keadaan ekonomi yang sukar," katanya.

Sehubungan ini, katanya, laporan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) mencadangkan supaya fokus diberikan terhadap kumpulan 40 peratus strata pendapatan terendah di Malaysia - dari segi individu dan wilayah.

"Merekalah merupakan golongan yang kurang bernasib baik yang masih memerlukan perhatian khusus.

"Matlamat akhirnya, tiada rakyat Malaysia yang hidup dalam kemiskinan, semuanya mendapat peluang saksama untuk berjaya dan berkongsi kemakmuran negara," tambahnya.

Oleh itu, tegas Perdana Menteri, dasar afirmatif yang diperbaharui akan dilaksana berdasarkan empat prinsip yang mesra pasaran, merit, telus dan keperluan.

Najib berkata, sebagai contoh, kerajaan akan mewujudkan proses tender yang telus dengan peraturan jelas bagi golongan bumiputera Melayu dan pribumi lain.

Katanya, secara praktiknya, pendekatan itu bermakna sokongan kepada bumiputera akan dipertingkatkan dan dilakukan berdasarkan kepada keperluan, bukannya mengikut bangsa.

Mengenai usaha mewujudkan negara berpendapatan tinggi, beliau berkata, keadaan itu akan juga memberi kesan kepada upah pekerja yang lebih tinggi di dalam ekonomi.

Katanya, pertumbuhan itu bukan sahaja daripada segi modal, tetapi juga produktiviti yang tinggi melalui penggunaan kemahiran dan inovasi, koordinasi yang diperbaiki, penjenamaan yang kukuh dan mematuhi piawaian antarabangsa dan hak harta intelektual.

"Ekonomi yang berasaskan pengetahuan, pelaburan dalam teknologi baru, kemahiran yang pelbagai, inovasi dan kreativiti, serta peningkatan kecekapan adalah pemacu kepada prestasi sektor awam dan swasta," katanya.

Beliau menambah, pelaburan dan persaingan pasaran untuk mendapatkan bakat terbaik juga akhirnya akan mewujudkan suasana pembayaran upah yang tinggi.

Najib juga menegaskan, dalam memberikan rakyat kehidupan berkualiti, MEB mesti bertunjangkan kepada penjanaan pertumbuhan ekonomi mapan yang mengambil kira kesan ke atas persekitaran dan sumber asli.

"Tidak ada maknanya kita terlalu mengejar masa depan dengan kekayaan yang melimpah-ruah, sekiranya sumber alam dan nilai masyarakat terhakis yang bakal dihadapi oleh generasi akan datang," katanya.

Lembaga Kemajuan Industri Malaysia (MIDA ) akan dikorporatkan bagi membolehkan ia menjadi sebuah agensi promosi pelaburan yang berdaya saing di peringkat antarabangsa.

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, kerajaan juga telah bersetuju untuk memperkasakan MIDA dengan kuasa yang diperlukan untuk berunding secara terus dengan pelabur bagi projek yang disasarkan.

''Selain itu, MIDA akan dilantik sebagai agensi pusat promosi pelaburan untuk sektor pembuatan dan perkhidmatan kecuali perkhidmatan utiliti dan kewangan bagi meningkatkan koordinasi dan kepaduan antara pelbagai badan promosi pelaburan di negara ini,'' katanya.

Beliau menyatakan demikian ketika menyampaikan ucaptama pada majlis perasmian Invest Malaysia 2010 di sini hari ini.

Menurut Perdana Menteri, perubahan itu akan membolehkan MIDA meluluskan insentif pada masa benar (real time) dan bertindak dengan lebih pantas untuk menjalinkan hubungan yang lebih efektif dengan pelabur.

Oleh itu, tambah beliau, nama MIDA akan ditukar kepada Lembaga Pelaburan Malaysia (Malaysia Investment Authority) dengan mengekalkan akronim MIDA kerana ia jenama yang telah dikenali.

Tambah beliau, walaupun MIDA telah muncul sebagai institusi yang diiktiraf di kalangan pelabur asing dan domestik namun masanya telah tiba untuk membuat perubahan drastik bagi menjadikan lembaga itu sebagai sebuah agensi promosi pelaburan yang lebih efektif.

Pada majlis yang sama, Najib turut mengumumkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dibenarkan untuk melabur lebih banyak aset di luar negara.

Menurut Najib, tindakan tersebut akan membolehkan KWSP mempelbagaikan portfolio dan memberikan lebih banyak ruang pelaburan domestik untuk penyertaan baru.

''Pada masa ini, KWSP mempunyai enam peratus aset pelaburan luar pesisir pantai dan jumlah itu akan meningkat secara ketara.

''KWSP juga akan meningkatkan pelaburan langsung di dalam ekonomi benar Malaysia, sebagai alternatif kepada pasaran pelaburan seperti penglibatan dalam sektor penjagaan kesihatan, komoditi, hartanah dan pelaburan jangka masa panjang yang lain dengan memenuhi keperluan KWSP untuk melindungi nilai pulangan ke atas asetnya,'' jelasnya.

Semalam KWSP menerusi satu kenyataan berkata, ia merancang untuk meningkatkan pelaburan seberang lautnya kepada 10 peratus dalam tempoh satu hingga dua tahun.

Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tan Sri Azlan Zainol berkata, tumpuannya adalah terus melabur dalam ekuiti syarikat-syarikat penyenaraian awam.

Menurut Azlan, pihaknya akan meningkatkan pelaburan di Eropah, Amerika Syarikat, Australia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Asia Tenggara.

Menurut Najib, pada masa ini KWSP menguasai pasaran ekuiti dan bon tempatan sehingga 50 peratus daripada jumlah dagangan harian bursa tempatan yang diwakili oleh perdagangan berkaitan KWSP, yang mana situasi tersebut tidak sihat untuk pasaran dan juga kumpulan itu.

30 March 2010

Malaysia Kekal Jauh Di Bawah Sempadan Pendapatan Tinggi

KUALA LUMPUR, 30 Mac (Bernama) -- Walaupun unjuran pendapatan Malaysia terus menunjukkan trend meningkat secara beransur-ansur, ia kekal jauh di bawah sempadan "pendapatan tinggi", kata Majlis Penasihat Ekonomi Negara(NEAC).

Ia berkata dalam Laporan Bahagian Satu Model Ekonomi Baharu bagi Malaysia yang dikeluarkan Selasa, beberapa negara termasuk Korea, Poland, Slovakia dan Republik Czech telah berjaya membuat peralihan kepada status berpendapatan tinggi.

Laporan itu berkata sungguhpun kemiskinan mutlak telah dikurangkan, 40 peratus isi rumah masih pada tahap pendapatan yang amat rendah, terutamanya mereka yang berada di luar bandar.

Dalam jangka panjang, ini akan melengahkan mobiliti sosial, sekali lagi menghalang sebahagian besar rakyat Malaysia daripada membangunkan potensi mereka sepenuhnya untuk menyumbang kepada ekonomi.

Pasaran buruh di Malaysia tidak berfungsi dengan baik kerana kos pemecatan yang tinggi di bawah undang-undang buruh membuatkan pelabur keberatan untuk meneroka perniagaan baharu yang mungkin mengakibatkan pemecatan.

Sehubungan itu, beberapa pelabur mendapati adalah menguntungkan untuk menggaji tenaga buruh tidak mahir asing kerana undang-undang buruh tidak dilaksanakan sepenuhnya ke atas mereka.

"Ini, akhirnya, menurunkan tahap upah bagi semua pekerja," kata laporan itu, menambah bahawa ketegaran pasaran harus diperbaiki untuk membolehkan negara menarik lebih banyak pelaburan dalam sumber pertumbuhan yang baharu seperti pelancongan perubatan, teknologi maklumat dan komunikasi, dan produk serta perkhidmatan Islam.

Malaysia mengalami pengaliran keluar tenaga mahir kerana sistem pendidikan yang gagal untuk menghasilkan bakat yang diperlukan, serta kegagalan negara untuk mengekalkan bakat tempatan dari semua kaum mahupun menarik bakat asing akibat kekurangan prospek dan pekerjaan berkemahiran tinggi.

Kekurangan bakat akan melengahkan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta inovasi dalam bidang kekuatan Malaysia seperti elektrik dan elektronik dan minyak sawit.

Laporan itu berkata tanpa bakat tempatan dan asing, Malaysia tidak akan berupaya menghalang hakisan pada kelebihan tradisionalnya dalam bidang komoditi dan pengilangan.

Untuk menggalakkan sektor swasta menjadi lebih anjal dan terus bertahan dalam persekitaran global yang berdaya saing, NEAC mengusulkan pembetulan kepada kelemahan dasar untuk memastikannya memenuhi prospek jangka panjang peniagaan.

29 March 2010

Pintasan Pernah Dengar Pintasan?

Lepas sahaja dari sekolah, tukar pakaian yang khas untuk berlumpur, terus sahaja berjalan kaki ke Pintasan. Sudah tentunya hari itu hari jumaat petang, kerana terpaksa bermalam di Pintasan.Bermalam hingga petang sabtu.

Aktiviti dalam masa 24 jam itu di isi dengan menjala, panikep, gintur, phanariring dan perantau. Hasil aktiviti itu bermacam, termasuklah kerang, ketam bakau, ikan terutama telapia dan kambura, ada juga udang.

Peristiwa ini berlaku antara tahun 1969 hingga tahun 1985, namun kini aktiviti seumpama itu tidak mungkin diteruskan lagi, kerana Pintasan bukan lagi Pintasan yang saya ketahui. Pintasan kini adalah Pintasan yang tidak bermahkluk lagi.

Kenapa Pintasan tidak bermahkluk lagi? Sebabnya penduduk kampung-kampung jiran yang turut melakukan aktiviti, kerana ketamakan, mereka menggunakan alat pemusnah, mahkluk hidup dalam air, agar mereka mendapat tangkapan dengan jumlah yang lumayan dalam masa sesingkat-singkatnya.

Toba adalah pemusnah mahkluk dalam air, ini lah yang mereka gunakan. Akibatnya, aktiviti kampung-kampung yang menjaga Pintasan berkurun lamanya, lenyap kerana kerakusan manusia.

Pintasan sangat penting bagi kampung Tamau, Kota Bongan, namun kini, Pintasan hanya menjadi kampung Pintasan.

Jasa pintasan kepada penduduk kampung Tamau dan Kota Bongan, cukup ketara, kerana selain sumber protein tetapi juga sumber pendapatan.

Tidak terkira ramainya ibu-bapa kampung Tamau dan Kota Bongan yang mendapat sumber pendapatan daripada Pintasan. Tidak perlulah disebut satu persatu, mereka-mereka yang pernah ke menara gading, kerana mendapat pendapatan daripada Pintasan.

Pintasan hanya kenangan. Sebenarnya manusia lah agen perosak yang luar biasa rakusnya di muka bumi ini, termasuk mengundulnya kawasan kayu balak Sabah.

27 March 2010

Kampung Tamau Dulu dan Kini: Dari Kaca Mata Penduduk Asal

Bayangkan di kampung masa itu tiada bekalan litrik. Semua orang kampung hanya guna pelita atau lampu pam.

Namun sekitar 40 pengundi mendapat lampu litrik daripada jetset yang di-on mulai pukul 6 petang hingga tengah malam. 40 orang ini adalah kononnya pengundi PBS, kerana di peti undi Tamau, Kota Belud hanya sejumlah itu yang mengundi PBS pada setiap pilihanraya. Pendeknya pengundi Kg Tamau dari dahulu, hanya mengundi parti yang bercorak islam.

Namun setelah kemasukan UMNO dan Pas, ternyata pengundi kampung ini telah terbagi, ada yang mengundi PAS dan ada juga yang mengundi Umno atau BN. Sehingga tahun 2004, biasanya pengundi yang memilih Umno atau BN lebih 2/3 daripada yang mengundi PAS. Namun pada tahun 2008 atau lebih dikenali sebagai PRU-12, pengundi PAS atau pembangkang menjadi 2/3 dibanding Umno atau BN.

Perubahan pola pengundian ini disebabkan bertambahnya pengundi berpendidikan dan bekerja, samada pekerja swasta mahupun kerajaan. Selain itu, bertambahnya pengundi muda yang bekerja sendiri atau tidak bekerja.

Pola berfikir para pengundi Kg Tamau sekarang telah berubah. Tidak seperti dahulu, pola pengundian masih tertumpu pada pemimpin, namun kali ini bukan lagi. Pola pengundian pengundi kampung Tamau lebih mudah dipengaruhi oleh isu nasional, bukan lagi isu negeri atau daerah.

Jika dahulu, hanya pemimpin peringkat daerah atau negeri sahaja yang diketahui,kerana surat khabar nasional seperti berita harian, utusan malaysia, apa lagi Harakah, jarang-jarang diperolehi oleh para pengundi kampung Tamau. Namun kali ini, boleh dikatakan ramai sudah penduduk melanggan surat khabar nasional bahkah termasuk internet.

Saya berkesempatan melawat seorang rakan yang bekerja sebagai guru atau cikgu. Rakan tersebut tiada surat khabar tempatan, melainkan suratkhabar nasional. Salah satu contoh ini, memang tidak dapat mengambarkan secara signifikan pola perubahan para pengundi Kg. Tamau, namun berasaskan trend semasa, maka ada kemungkinaan persepsi ini ada kebenarannya.

Penduduk Kampung Tamau sebenarnya telah bosan dengan berbagai janji atau perancangan parti yang mereka undi sejak merdeka lagi. Cuba bayangkan, jarak kampung ini dengan Pekan Kota Belud tidak jauh sangat, cuma dalam 30 minit dengan menggunakan kenderaan yang berkelajuan 40 km/jam.

Infra pendikian umpamanya, sangat daif, walaupun ada sekolah baru yang dibina sejak 3 tahun lalu, namun bagunan itu hanya kerangka sahaja. Penyiapannya tidak kunjung tiba. Bayangkan, kalau peperiksaan UPSR, murid-murid kampung ini akan disamaratakan dengan sekolah cluster atau sekolah lengkap, mampukah murid-murid sekolah ini mencapai keputusan cemerlang? Sebagai rekod sejak sekolah sk Tamau Kota Belud Sabah, mula beroperasi, tiadapun murid mecapai keputusan cemerlang, misalnya 5A.

Pemilik blog ini adalah bekas murid sk Tamau, dahulu dikenali sebagai SRK Tamau. Apabila pemeriksaan darjah 6, dahulu disebut demikian, pemilik blog ini pun tidak tahu bagaimana mendapat markah 76%, sedangkan 4 orang yang lain hanya mendapat 58%, 54%, 51% dan 50%. Hanya 5 orang murid produk tahun 1966 lulus darjah 6 masa itu daripada 46 murid.

Bayangkan sejak itu, pemilik blog ini tidak merasakan apa itu air bersih hingga kini. Lampu litrik terasa pada tahun 1991 apabila Umno masuk Sabah.

Kampung Tamau terletak di kawasan mengundi P-169 Kota Belud, kini di wakili oleh Datuk Rahman Dahalan, mantan Ketua Setiausaha Politik Ketua Menteri Sabah, mantan setiausaha pemuda Umno Malaysia dan kini sebagai setiausaha agong Barisan Nasional Sabah.

Sebelum Datuk Rahman, P-169 Kota Belud di wakili oleh Mantan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Salleh Said Keruak (1994-2008), (1985-1990- Maidom Pansai-PBS, zaman berjaya oleh Datuk Yahya Lampung dan zaman Usno oleh Tun Mustapha.

Bagi ADUN pula, daerah mengundi Tamau dari dahulu kala dimasukkan dalam DUN-6 Tempasuk, yang kini diwakili oleh Datuk Musbah Jamli.

DUN Tempasuk ini pernah diwakili oleh para pemimpin giant seperti Datuk Mohd Noor Mansor zaman Berjaya, Tan Sri Pandikar 1994-1999 dan 2004-2008, Musbah Jamli 1999-2004 dan 2008-kini.

Apa kah slogan Najib melalui 1Malaysia, Rakyat Didaulukan, Pencapaian Diutamakan dan Pemimpin Turun Padang, dapat menzahirkan hak penduduk kampung ini yang telah lama tidak tertunaikan. Sayang di sana sini, para pemimpin kita menghulur bantuan berjuta-juta demi membangun kawasan-kawasan yang menolak kerajaan, namun para pengundi yang senantiasa menyokong senantiasa di ketepikan. Mungkin berbaloi juga lah bahawa pada PRU-12 lalu, semua calon BN-UMNO kalah di peti undi daerah mengundi Tamau.

Bagaimana pula pola pengundian pengundi daerah mengundi kampung Tamau pada PRU-13 akan datang? Belum terlambat bagi Datuk Rahman dan Datuk Musbah, masih ada masa 2 tahun lagi untuk menzahirkan impian para pengundi kampung ini.

Pengundi daerah mengundi kampung Tamau, tidak ramai hanya di atas 1000, namun, jumlah ini ada juga pengaruhnya. Fikir-fikirkan lah

25 March 2010

Telaga Minyak Terbesar Di Malaysia Di Jumpai Di Sabah

Hasil minyak negara akan pupus pada tahun 2017, jika tiada penemuan telaga baru. Pada masa kini Malaysia mengeluarkan 600,000 barel sehari, hanya sebahagian kecil daripada pengeluaran minyak dunia.

Namun Sabah adalah salah satu sumber pengeluar minyak negara di samping Sarawak dan luar pantai Terengganu.

Di beritakan satu telaga minyak terbesar telah dijumpai 90km daripada perairan Sabah dan dikatakan telaga minyak terbesar di Malaysia setakat ini.Telaga minyak itu dijumpai oleh KABABANGAN PETRORELUM OPERATING COMPANY (KPOC) HASIL usahasama antara Petronas (40%), Shell (30%) dan ConocoPhillips (30%).

Pengeluaran minyak itu nanti akan di salurkan melalui paip sepanjang 130KM melalui terminal gas Sabah di Teluk Kimanis dan di hubungkan ke Bintulu Sarawak.

Di Bintulu Sarawak, hyadrocarbon yang merupakan sisa minyak akan di proses untuk pasaran Jepun.

Dianggarkan telaga minyak yang dijumpai itu akan mula beroprasi pada tahun 2014.

23 March 2010

Janji Pemimpin Politik Kota Belud

SMS sipulan simulan. Propaganda mesti dispin. Seruan dan slogan yang sebelumnya telah direka dispin dan dispin.

Boss kita punya masa depan yang cerah.Jika menang pasti dapat jawatan tinggi. Apabila jawatan telah dapat, maka kuasa telah ada. Apabila boss ada kuasa pasti akan tolong kita. Pasti tolong.

Apa lagi Sidaburas mati-matian spin isu. Isu menjanjikan bulan dan bintang.

Nah sekarang jawatan dah dapat kuasapun dah ada. Mari kita tengok kesudahannya.

Cuba kita diskusi tentang janji politik. Berikut saya tampilkan definisi janji politik. Janji politik adalah sejumlah langkah strategik untuk memperoleh kedudukan politik yang mampu membangun blok politik dan segmen pendukung atau pemilih yang setia dan fanatik.

Janji politik adalah visi, misi dan program yang disampaikan seorang kandidat kepada masyarakat yang secara efektif memiliki daya serap dengan tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat.

Jadi, janji politik merupakan janji apa yang akan dilakukan oleh seorang kandidat jika ia terpilih menjadi pemimpin.

Agar sebuah janji politik mampu mengikat masyarakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang kandidat, yaitu janji politik itu bernilai penting, istimewa, mudah dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, mempunyai daya imajinasi, daya tarik, daya perspektif dan daya ikat terhadap masyarakat.

Janji politik, ketika kandidat telah terpilih seringkali tidak dapat dipenuhi dikeranakan situasi dan kondisi telah berubah.

Dalam memenuhi janji politik bajet menjadi penghalang.Sebab apa, bajet bukan ditentukan oleh kandidat yang menang itu. Namun ditentukan oleh sang pemimpin (eksekutif) tetapi juga oleh kelompok penekan, legislatif dan yang lain. Ketika sang pemimpin akan memenuhi janjinya, mereka akan pula berperan menentukan apakah suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.

Jadi, jika janji politik itu ternyata bertentangan dengan kepentingan kelompok penekan atau legislatif atau bahkan mungkin eksekutif itu sendiri maka sebuah janji politik tidak akan dapat dipenuhi. Jadi, banyak faktor yang menyebabkan janji politik itu tidak dapat dipenuhi.

Idealnya, sebuah janji harus diupayakan sepenuh hati untuk dapat dipenuhi. Ketika sang pemimpin terpilih ia berusaha memenuhi janjinya dengan cara membuat langkah-langkah nyata untuk mewujudkan janjinya itu. Janji diwujudkan ke dalam Rencana Strategis yang disusun oleh pemimpin terpilih.

Rencana Strategis itu harus telah delesai disusun paling lambat tiga bulan setelah ia terpilih.

Rencana Strategis itu kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen kebijakan publik yang merupakan pedoman dalam penyusunan pembangun di mana sang pemimpin itu menang.

Dalam proses pemenuhan janji politik itu, pihak eksekutif harus menunjukkan langkah-langkah positif. Pihak eksekutif harus mampu meyakinkan berbagai pihak yang berkepentingan bahwa janjinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pihak eksekutif hendaknya tidak ikut larut ke dalam kepentingan pribadi, kelompok atau golongan saja.

Jika kita kaji selintas, janji politik lebih banyak tidak dipenuhi ketika seorang pemimpin terpilih. Ia tidak punya komitmen untuk memenuhi janjinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa janji politik hanyalah sebuah kempen untuk menarik pemilih seramai-ramainya, dan setelah terpilih merasa tidak ada kewajiban untuk memenuhinya.

Tegasnya janji politik hanya bersifat sementara alias bohong atau retorik, yang ketika calon pemimpin itu terpilih tidak merasa berkewajiban untuk memenuhinya.

Seringkali, mereka yang berambisi untuk jadi pemimpin bukan terdorong oleh niat untuk memajukan suatu daerah tetapi lebih sering untuk meraih tahta dan harta serta mungkin saja wanita atau pria (?) bagi wanita.

Mereka berkilah untuk menang dalam pertandingan modalnya banyak, sehingga wajar jika mereka ketika berjawatan berusaha untuk mengembalikan modal, bunga plus keuntungan yang banyak.

Akibatnya, mereka hanya memikirkan bagaimana mereka dapat mengembalikan modal. Mereka hanya memikirkan bagaimana memenuhi janji mereka kepada tim sukses. Mereka hanya memikirkan bagaimana keluarga besar mereka mendapat kedudukan dan kekayaan.

Akibatnya, mereka hanya memikirkan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan mereka tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat yang seharusnya dipikirkan. Fenomena ini sangat nyata tetapi sulit dibuktikan di pengadilan.

Lepas dari semua fenomena yang menggiriskan, bagi masyarakat yang bersedia untuk menjadi pengawas terhadap janji politik sang pemimpin, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yaitu, 1) pelajari dan analisis visi, misi dan program saat berkempen, 2) pelajari dan analisis Rencana Startegik, 3) pelajari bajet, 4) perhatikan dan analisis pelaksanaan di lapangan, 4) buat rekomendasi.

Kepada para pemimpin dimana saja, penuhilah janji anda kepada masyarakat. Tanpa janji politik pun anda sebagai pemimpin sudah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat atau publik daripada kesejahteraan anda, keluarga dan kelompok anda sendiri.

Seorang pemimpin seharusnya tidak akan merasa tenang manakala masih ada rakyatnya miskin, menderita dan belum sejahtera.

Anda sebagai pemimpin harus siap untuk miskin demi kesejahteraan rakyat anda. Masih adakah pemimpin yang seperti khalifah Abubakar atau Umar? Masih adakah pemimpin seperti Gajah Mada, yang tidak akan bermewah-mewah sebelum Nusantara berada di bawah naungan Majapahit? Semoga masih ada harapan.

Pemimpin Berjiwa Pemimpin; Pemimpin Berjiwa Rakyat Itu Semua Retorik

Retorik (bahasa Greek: pemidato, guru) merupakan seni atau teknik memujuk melalui bahasa lisan, visual atau tulisan.

Definisi retorik sudah diperluas sejak retorik dijadikan satu bidang kajian di universiti. Oleh itu, retorik klasik (iaitu yang didefinisikan di atas) berbeza dengan retoik komtemporari yang turut melibatkan analisis teks tulisan dan visual.

Konsep retorik telah diperluas daripada bidang politik, undang-undang, hubungan awam, melobi, pemasaran dan pengiklanan kepada bidang lain seperti kemanusiaan, agama, sains sosial, kewartawanan, sejarah ,kesusasteraan, kartografi dan seni bina.

Konsep retorik bukanlah sesuatu yang baharu tetapi telah diketahui dan dibincangkan semenjak zaman Plato dan Aristotle.

Plato mendefinisikan retorik sebagai seni mempesonakan jiwa, iaitu seni memenangi hati dan jiwa melalui wacana.

Aristotle juga menyatakan bahawa retorik ialah seni memujuk dan berhujah. Rumusannya, retorik merupakan alat yang berkuasa dan sebagai seni menggunakan bahasa memujuk dalam pengucapan yang baik. Ia mengemukakan pengalaman dan berkomunikasi dengan orang lain di samping menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menjalankan kegiatan. Retorik juga merupakan penggunaan strategi komunikasi, lisan mahupun tulisan untuk mencapai matlamat tertentu.

Sebagai contoh terdapat pihak politik yang bertanding dan berpihak kepada yang pembangkang tetapi mereka seperti ‘fighting a losing battle’ – melawan sesuatu yang mereka tahu tidak membawa faedah kepada diri sendiri.

Contoh Retorik politik misanya yang digunakan oleh menteri dan kesemua ahli politik dalam pemerintahan Singapura adalah sesuatu yang padat. Sukar bagi masyarakat mahupun pihak pembangkang untuk menjatuhkan sistem mereka itu.

Barisan Nasional (BN) yang menjadi tunjang kepada pentadbiran Kerajaan Persekutuan sejak kemerdekaan negara dicapai, telah membuktikan bahawa percaturan dalam setiap agenda bukanlah permainan politik sebaliknya kesungguhan sebagai sebuah kerajaan.

Begitu juga apabila Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mewujudkan gagasan 1Malaysia untuk dihayati oleh setiap warga apatah lagi tujuan utamanya adalah untuk terus memupuk perpaduan nasional.

Lebih mudah lagi, 1Malaysia ini menekankan dua aspek utama yang perlu diterapkan di kalangan rakyat berbilang bangsa iaitu perpaduan dan nilai-nilai aspirasi yang dapat menggembling rakyat bersatu padu ke arah negara maju.

Dalam memahaminya, ia bukanlah satu pertentangan dengan apa-apa konsep dan dasar yang pernah diperkenalkan oleh Kerajaan atau pemimpin sebelum ini tetapi gagasan 1Malaysia ini adalah kesinambungan dasar yang diperkenalkan sebelumnya.

Lantaran itu, 1Malaysia ini adalah nilai yang mendasari dan turut sama menyokong Wawasan 2020 sebagai matlamatnya. Apa yang pasti, setiap aspek yang dilakukan oleh BN sejak lebih 50 tahun lalu bukanlah satu sandiwara seperti mana yang selalu diperbesarkan oleh pihak pembangkang.

Begitu juga dengan pengumuman sambutan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun yang diisytiharkan sebagai cuti umum mulai tahun hadapan. Sebagai langkah utama, Perdana Menteri telah menerangkan bahawa Hari Malaysia ini akan dirayakan dengan acara-acara bersifat mengeratkan perpaduan, persefahaman antara kaum dan pencapaian masyarakat dalam semua aspek.

Dalam hal ini, tanggungjawab dan amanah yang tergalas di bahu BN tidak pernah gagal dimanifestasikan malahan BN tidak gentar berdepan dengan segala macam realiti biarpun selalunya akan dimanipulasikan oleh pihak pembangkang.

Apa yang pasti, BN tidak pernah mengambil endah setiap tuduhan liar termasuk provokasi dan retorik politik para pembangkang kerana sedar bahawa amanah rakyat lebih besar khususnya dalam hal kebajikan, keselamatan dan kesinambungan kesejahteraan negara.

Mencipta isu menjadi senjata penting parti politik menambat hati rakyat dan pengundi supaya sentiasa sedar tentang kehadirannya dan kewujudan pemimpinnya. Dari masa ke semasa isu baru perlu dicipta atau membaharui isu lama yang boleh mendorong sensitiviti rakyat supaya sedar tentang keaktifan parti itu yang sentiasa tidak kering dengan idea menghidupkan minda rakyat.

Tanpa mencipta isu – apalagi yang panas dan sensasi – pemimpin sesebuah parti itu dianggap tidak bijak berpolitik dan secara perlahan-perlahan boleh dilupakan kehadirannya kecuali parti lawannya juga menunjukkan prestasi yang sama.

Tetapi jika pihak lawan sudah jauh ke hadapan dengan segala agenda pembangunan dan slogan kemajuan yang menyuntik kesedaran rakyat khususnya golongan bawahan, kehadiran parti itu boleh "disenyapkan" dan mungkin dilupakan begitu saja.

Maka itu parti patut segera bangkit mengatur startegi mencari isu baru yang berkualiti bagi menangkis dan mematahkan perancangan parti lawannya. Atau pemimpin parti itu mencipta isu-isu baru yang boleh menyakinkan rakyat dengan perancangan yang teratur.

Jika ini dapat dibuat, parti itu kelihatan hidup dan sentiasa dalam ingatan rakyat. Namun, isu yang dibangkit harus dapat dilaksanakan untuk kebaikan rakyat dan bukan semata-mata retorik politik yang sedap didengar tetapi gagal direalisasikan.

Isu yang diutarakan harus relevan dan menyakinkan kerana rakyat boleh menilai sendiri sesuatu isu itu benar-benar memberi faedah kepada mereka atau sebaliknya.

Isu yang diketengahkan harus mengarah kepada keuntungan rakyat terbanyak secara keseluruhan dan bukan gimik politik atau cakap-cakap kosong yang semata-mata dibuat bagi menyedapkan hati mereka.

Isu yang dibangkit juga harus boleh mengubah persepi hidup rakyat kepada kehidupan yang lebih nyata dan realistik bersandarkan perancangan fakta yang boleh direalisasi dan bukan janji-janji manis yang tidak boleh dicapai.

Rakyat tidak boleh dikelirukan dengan isu yang kononnya bagus, panas dan membangkitkan semangat mereka tetapi mempunyai agenda tersembunyi yang menguntungkan pemimpin tertentu saja serta segelintir penyokong yang setia.

Rakyat tidak boleh disogokkan dengan isu-isu yang popular dan menyerang peribadi tertentu untuk menangkap minda rakyat. Ia harus mendedah situasi sebenar dan fakta kejadian yang betul supaya rakyat mendapat gambaran tepat dan rasa tidak tertipu tentang sesuatu isu itu untuk dinilai dan dikaji secara objektif.

Seringkali isu yang didedah tidak melebar kepada kepentingan rakyat terbanyak seperti yang diharapkan kerana pemimpin itu menggunakan isu untuk perluasan pengaruh dan cengkamannya kepada parti akibat dari merosotnya populariti serta keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya.

Ada juga pemimpin yang sengaja mencipta isu untuk menutup kelemahan diri akibat daripada kemasyhuran pemimpin pihak lawan yang semakin mendapat perhatian rakyat.

Isu sepatutnya dicipta demi kebaikan rakyat dan untuk rakyat yang sudah memberi undi kepercayaan kepada parti yang menang dalam pilhan raya lalu.

Rakyat mahu melihat hasil dan perkotaan kata dan janji yang sudah ditabur dalam Pilihan Raya Umum ke-12 lalu dan mahukan perlaksanaannya. Pemimpin yang menang tidak boleh menyalahkan parti lawan tanpa melihat ke dalam diri tentang kelemahan dan sumbangan mereka kepada rakyat secara objektif.

Permainan isu yang bukan benar dan sengaja diada-adakan tanpa asas kukuh boleh mengelirukan dan merosakkan fikiran rakyat. Walapun pada mulanya ia mungkin boleh diterima, tetapi lambat laun ia menjadi bahan ejekan dan sindiran yang memakan diri dan parti sendiri.

Ketika ini kebanyakan rakyat semakin bijak dan melihat situasi yang berlaku di depan mata dengan fikiran terbuka dan kritis.

Retorik politik ada had dan waktunya. Pada awalnya ianya memang menyeronokkan dan sedap didengar. Tetapi apabila waktu berlalu dan kesedaran rakyat wujud, cakap-cakap politik yang tidak bermakna menjadi cemuhan rakyat yang boleh menjejas kredibiliti pemimpin serta peluang parti itu dalam pilihan raya akan datang.

Kerana itu anggapan bahawa ada pemimpin yang berjiwa pemimpin dan ada pemimpin yang berjiwa rakyat sebenarnya semuanya retorik. Jangan lah terpenagruh dengan tindak tanduk pemimpin yang berpura-pura bersifat pemurah kerana mempunyai wang ringgit yang banyak, demikian juga jangan terpenagruh dengan pemimpin yang berpura-pura berjiwa rakyat,namun perjuangannya hanya mendapat semaksima peluang terhadap mandat yang diberikan rakyat.

22 March 2010

MEB Masih Merupakan Konsep: Keberkesanaannya Masih Tanda Tanya

WALAUPUN sejak kebelakangan ini, perbincangan atau percakapan mengenai Model Ekonomi Baru (MEB) hangat diperkatakan, namun ianya masih merupakan konsep. Keberkesanaannya nanti masih tanda tanya.

Sesuatu konsep akan diketahui keberkesanaannya jika ianya telah berjalan sekurang-kurangnya sepenggal.

Konsep MEB ini muncul sebaik Najib dilantik sebagai Perdana Menteri ke-6 negara pada 3 April tahun lepas.Konsep ini lahir apabila Najib mahukan product Malaysia bernilai tinggi, bukan bernilai tambah. Selain itu matalamat konsep ini adalah untuk menjadikan Malaysia negera berpendapatan menengah tinggi.

Keterkaitan konsep ini dengan daerah Kota Belud masih samar,kerana konsep pembangunan kawasan Kota Belud masih pada tahap infant. Konsep agropolitan dan jelapang padi adalah projek printis yang diilihamkan semasa kerajaan Tun Abdullah badawi yang masih berteraskan kepada nilai tambah.

Sekiranya konsep jelapang padi dan agropolitan telah wujud 10 atau 15 tahun yang lalu, memasukan konsep ini dalam Model Ekonomi Baru, mungkin ada relevansinya. Namun, sayang, jelapang padi dan agropolitan hanya terealisasi sejak 3-4 tahun kebelakangan ini.

19 March 2010

Kabinet Akan Putuskan Apa Kah Perlu Anwar Dirujuk Kepada Jawatankuasa Khas Parlimen: Isu Dakwaan: 1Malaysia Serupa 1Israel

Jemaah menteri akan bermesyuarat hari ini untuk memutuskan sama ada Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diheret ke jawatankuasa mengenai hak dan keistimewaan Parlimen.Tindakan berkenaan berhubung dengan dakwaan ketua umum PKR itu yang 1Malaysia adalah diciplak daripada 'One Israel'

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Abdul Aziz berkata: “Saya akan membawa perkara ini ke pengetahuan kabinet berhubung dakwaan itu kerana kami berpendapat ia adalah keterlaluan.

"Jawatankuasa khas itu kemudiannya akan memutuskan sama ada tindakan perlu diambil ke atas ketua pembangkang kerana meluahkan kenyataan palsu di dalam Dewan, khusus berhubung perkara yang tidak benar mengenai perdana menteri,” katanya.

Ditanya mengenai hukuman yang bakal dikenakan ke atas Anwar jika beliau didapati bersalah, Nazri berkata beliau tidak mahu membuat seberang spekulasi.

"Bagi seorang pemimpin Islam untuk dikaitkan dengan Zionis adalah perkara yang serius. Seperti yang diketahui, kita menyokong Palestin dan kita menentang Zionis dan juga pentadbiran Israel, jadi untuk mengaitkan dengan Zionis Israel adalah serius," katanya.

Apa-apa yang diluahkan oleh ahli parlimen ketika sidang Dewan Rakyat dilindungi oleh imuniti dan tiada tindakan yang boleh dikenakan, termasuk didakwa di mahkamah kecuali dihadapkan ke jawatankuasa khas itu.

"Di Dewan Rakyat, mereka ada imuniti, tetapi masih ada peraturan dan ada perkara yang tidak boleh dilakukan. Sebab itu ada jawatankuasa khas, ia badan yang paling sesuai untuk menentukan perkara seumpama itu," terang Nazri.

Sekiranya Anwar didapati bersalah, beliau boleh digantung daripada menghadiri sidang dewan rakyat.

Semasa ucapan lebih tiga jamnya ketika hujah penggulungan terima kasih ke atas titah Yang di-Pertuan Agong, semalam, Anwar mendakwa Apco Worldwide, sebuah agensi perunding dilantik oleh kerajaan Malaysia adalah syarikat yang sama melakarkan slogan "One Israel'.

Menurut beliau, Apco pada 1999 menasihatkan perdana menteri Israel ketika itu, Ehud Barak untuk memperkenalkan slogan 'One Israel'.

Bagaimanapun, Apco dalam satu kenyataan hari ini menafikan pembabitan pihaknya dengan konsep "One Israel' itu.

Sementara itu di London, masih mengatakan bahawa konsep 1Malaysia ada kaitan dengan konsep 1Isreal. Anwar memberi ulasan, bahawa penafian APCO itu bercorak urusan bisnes. Anwar masih mempertikai kenapa kerajaan Malaysia membuat bayaran kepada APCO.

18 March 2010

Rakyat Perlu Wakil Rakyat Seperti Zaharin Hashim

Rakyat perlu wakil rakyat seperti Zaharin Hashim. Rupanya wakil rakyat ini keluar daripada PKR kerana tidak tahan dengan pembohongan dan kemungkaran yang ada dalam parti itu.

Di dewan rakyat semalam, wakil rakyat Bayan Baru Pulau Pinang itu mendedahkan bagaimana Anwar Ibrahim memperdaya dan membohongi wakil-wakil rakyat PKR, DAP dan Pas mengenai rancangan 16 September 2008, yang kononnya Pakatan akan menumbangkan BN melalui perlompatan 30 wakil rakyat BN kepada Pakatan.

Zaharin juga mendedahkan bahawa Anwar mempergunakan nama Yang Dipertuan Agong, yang kononnya dia telah berjumpa YDP Agong, dan kononnya Agong telah bersetuju agar dia dilantik menjadi perdana menteri ke-6 Malaysia.

Selain nama agong, Anwar juga mempergunakan panglima tentera, yang kononnya panglima tentera Malaysia berserta anggota tentera telah merestuai perlantikkannya sebagai Perdana Menteri.

Pendedahan Zaharin bagaikan bom atom kepada Anwar. Disebabkan tidak tahan dengan pendedahan ini, Anwar terlalu gelisah duduk di kerusinya dalam dewan rakyat. Anwar terpaksa keluar dewan, walaupun tindakannya mendapat kecaman daripada wakil rakyat BN agar Anwar jangan keluar dewan dan terus mendengar pendedahan Zaharin.

Zaharin juga melalui ucapan sulungnya sebagai wakil rakyat bebas selain membuat pendedahan mengenai Anwar, wakil rakyat itu mengulangi pendedahan mengenai tindakan Lim Guan Eng,ketua menteri Pulau Pinang yang menghina islam, pemimpin diktator, chauvinis dan berfikiran komunis.

Zaharin juga mendedahkan berbagai tipu helah Pakatan untuk memesongkan rakyat demi mendapatkan undi.

Zaharin akan menyambung ucapannya di dewan rakyat hari ini, setelah sidang dewan rakyat di tangguhkan semalam pada pukul 5:30 petang.

17 March 2010

Jika PRU-13 Esok BN Sabah Akan Hilang 10 Kerusi

Jika PRU-13 esok, BN Sabah akan kehilangan Sri Tanjung (sudah pun hilang-kini disandang DAP) Parlimen Kota Kinabalu (telahpun hilang kini di tangan DAP), Kuala Penyu, Sandakan, Kepayan, Bingkor,Inanam,Likas, Luyang, dan Merotai.

Pada PRU-12 lalu Di DUN Sri Tanjong, DAP merampas kerusi berkenaan apabila calonnya, Wong Sze Phin @ Jimmy menewaskan penyandang dari BN, Samson Chin Chee Tsu, selain calon PKR, Datuk Kong Hong Ming.Jimmy memperoleh 5,359 undi manakala Samson (4,187) dan Kong (3,090) sekali gus membolehkan Jimmy menang dengan undi majoriti 1,172.

Yang jelas, jumlah keseluruhan undi diperoleh calon DAP dan PKR 8,449 jauh mengatasi undi diperoleh Samson. Bayangkan jika pembangkang mencapai kesepakatan untuk mencalonkan hanya seorang daripada mereka untuk menentang Samson.

Dengan pengundi Cina seramai 74.21 peratus daripada keseluruhan 19,536 pengundi dan Bumiputera Islam (22.81 peratus), Bumiputera Bukan Islam (2.67 peratus) dan etnik lain (0.31 peratus), Jimmy mengatasi Samson yang menang pada pilihan raya 2004 dengan undi majoriti 3,907.

Di kerusi Parlimen Kota Kinabalu, keadaan yang sama dapat dilihat melalui undi diperoleh calon DAP dan PKR yang jauh mengatasi calon BN, Chin Teck Ming dari Parti Bersatu Sabah (PBS).

Chin yang pertama kali dicalonkan, terpaksa akur kepada 8,420 undi yang diperolehnya manakala calon DAP, Dr Hiew King Chew memperoleh 9,464 undi dan calon PKR, Christina Liew Chin Jin (9,358) dan calon Bebas, Kong Yu Kiong (341).

Walaupun berhadapan dengan Chin dan Christina serta Kong, Dr Hiew menang dengan undi majoriti 106 berbanding undi majoriti diperoleh calon BN pada Pilihan Raya 2004, Datuk Dr Yee Moh Chai sebanyak 10,860 undi.

Calon BN di Parlimen Sandakan, iaitu Presiden Parti Liberal Demokratik (LDP), Datuk Liew Vui Keong yang pertama kali melangkah ke gelanggang pertarungan pilihan raya, harus berterima kasih kepada ketidaksepakatan calon DAP, Shanty Chong Chui Lin dan calon Bebas, Fong Vun Fui.

Liew memperoleh 8,297 undi berbanding Shanty (8,121) dan Fong (2,929), sekali gus membolehkan BN merampas semula kerusi berkenaan dengan undi majoriti hanya 176.

Jelas, kehadiran calon Bebas itu membolehkan BN menguasai semula kerusi Parlimen Sandakan yang sebelum ini dikuasai calon Bebas, Chong Hon Min yang menang pada pilihan raya 2004 dengan undi majoriti 1,330.

Di DUN Kepayan (dalam Parlimen Penampang), calon BN yang juga calon tunggal MCA, Datuk Edward Khoo Keok Hai memperoleh 6,162 undi, manakala calon DAP, Stephen Jacob Jimbangan (4,100) dan calon PKR, Datuk Chau Chin Thong @ Chau Chin Tang (3,658).

Di DUN Kuala Penyu (dalam Parlimen Beaufort), calon BN, Teo Kwan Chin @ Teo Mau Sing merampas semula kerusi berkenaan daripada calon Bebas yang juga penyandang, Datuk Johan @ Christopher O T Ghani.

Bagaimanapun, Teo yang memperoleh 4,416 undi hanya menang dengan undi majoriti 257 berbanding Ghani (4,159 undi) dan calon PKR, Guandee Koh Hoi (889 undi).

Sekali lagi pertelagahan meletakkan calon pembangkang menyebabkan peluang Ghani mempertahankan kerusi berkenaan digagalkan dengan kehadiran Guandee.

Di DUN Bingkor (dalam Parlimen Keningau), peluang Naib Presiden PKR, Datuk Dr Jeffrey Kitingan untuk merampas kerusi itu daripada penyandang, Justin Guka dari BN, digagalkan dengan kehadiran dua calon Bebas, masing-masing Victor Leornadus @ Victor Leonardus dan Uling @ Thomas Anggan.

Jeffrey tewas dengan kekurangan 171 undi. Victor memperoleh 129 undi, manakala Uling memperoleh 164 undi. Jika kedua-dua calon Bebas itu memberi laluan kepada Jeffrey untuk berdepan dengan Justin, besar kemungkinan DUN Bingkor dirampas pembangkang.

Keadaan sama dapat dilihat di DUN Inanam, Likas, Luyang dan Merotai. Ketidaksepakatan calon DAP, PKR dan Bebas menyebabkan calon BN menang di kawasan berkenaan.

Bagaimanapun, dengan kemenangan pembangkang di lima negeri di Semenanjung dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, pembangkang di Sabah dikatakan sudah mula celik. Pembangkang di negeri itu dikatakan mula melihat Sabah akan dijadikan sasaran selepas ini.

Namun, BN Sabah awal-awal lagi sudah bersedia menangkis serangan pembangkang.

Pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Musa Aman ketika diminta mengulas mengenainya selepas majlis mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri pada Ahad lalu, menegaskan BN Sabah sudah menyediakan perisai menghadapi serangan itu.

Bagaimanapun, BN Sabah berjaya membuktikan bahawa parti itu bukan setakat terus menerima keyakinan rakyat, malah menyediakan 24 kerusi Parlimen untuk BN kekal membentuk kerajaan pada peringkat Persekutuan.

Usaha gigih perlu dilakukan BN Sabah bagi mengekang serangan pembangkang selepas ini yang pastinya mencemburui 24 kerusi berkenaan.

16 March 2010

Kalau PRU-13 Esok Siapa Yang Bertanding Mewakili BN Untuk Kawasan Kota Belud

JIKA PRU-13 esok,apa kah ada perubahan status quo wakil rakyat kawasan Kota Belud?

Kawasan parlimen yang kini disandang oleh Datuk Rahman Dahalan, Usukan oleh Datuk Japlin Akin, Tempasuk oleh Datuk Musbah Jamli dan Kedamaian oleh Datuk Herbert Timbun Lagadan.

Berasaskan ketersepaduan para wakil rakyat kawasan Kota Belud, difikirkan adalah tidak patut mengubahnya.

Jarang sekali berlaku ketersepaduan antara wakil-wakil rakyat Kota Belud, hanya kali ini ketersepaduan itu sangat menyerlah.

Politiking antara wakil-wakil rakyat jarang kita dengar, yang kita dengar adalah kerjasama erat antara mereka. Ke-empat-empat wakil rakyat ini saling memerlukan antara satu sama lain, saling lengkap melengkapi, demi membawa apa sahaja pembangunan untuk kawasan Kota Belud.

Jika Herbert Timbun Lagadan ditugaskan untuk mengenal pasti rakyat miskin yang perlu diberi bantuan, YB ini telah senaraikan mereka melalui e-kasih atau disenaraikan oleh tindakan kementerian-kementerian tertentu baik negeri mahupun pusat.

Isu pendidikan misalnya diperjuangkan oleh ahli parlimen Kota belud, isu pembangunan infrastruktur oleh Japlin Akin dan pembangunan ekonomi oleh Musbah Jamli.

Ibarat satu sistem, ke empat-empat wakil rakyat ini merupakan satu sistem yang satu, mempunyai arah yang satu, mempunyai hala tuju yang satu, yakni membangun kawasan Kota Belud.

Syogianya lah pimpinan negeri yang di ketuai oleh Datuk Musa Aman dan pusat oleh Datuk Najib dan TS Muhyiddin, mempertahankan ke empat-empat wakil rakyat ini, se tidak-tidaknya se penggal lagi, demi menyempurnakan misi dan visi mereka.

Menukar di tengah perancangan dan pelaksanaan adalah sesuatu yang tidak sesuai, kerana melihat kemampuan seseorang wakil rakyat itu dalam masa sepanggal ada lah sukar.

Bisik-bisik mahupun secara terbuka, gandingan 4 wakil rakyat ini cukup jitu di kawasan Kota Belud. Memberi mereka kesempatan sepenggal lagi adalah kehendak majoriti rakyat kawasan ini.

Musa Aman Juga KDM: KDM Tidak Pernah Rugi

Musa Aman juga daripada suku Kadazan Dusun Murut, keluarga Gunsanad dan Sudang. KDM tidak pernah dirugikan sepertimana dakwaan Lim Kit Siang.

Pengurusi IDS, Clerence Bongkos Malukun telah awal-awal menafikan dakwaan Lim Kit Siang itu. Malah, Malukun telah menyeneraikan para menteri KDM baik di pusat mahupun negeri.

Sebenarnya yang dirugikan dalam politik negeri Sabah kini, adalah golongan USBO,kerana USBO adalah mewakili kaum-kaum terbesar di Sabah. Berbanding KDM, jumlah penduduk dalam rumpun USBO jauh lebih banyak.

Lim Kit Siang tersalah analisis, jika seandainya penasihat DAP berkata, bahawa kaum-kaum USBO dirugikan dalam BN, itu ada kebenarannya.

USBO yang mewakili berbagai rumpun yang kini diketuai oleh penasihat Sains dan teknologi kepada ketua menteri Datuk Salleh Said dan dinaungi oleh menteri pembangunan luarbandar persekutuan, Datuk Safie Afdal.

Sebagai catatan sejarah kerusi Ketua menteri Sabah pernah diduduki kaum KDM pada seawal pasca merdeka lagi iaitu Donald Stephens 1963-1965, kemudian di lantik semula pada tahun 1975-1976, di susuli oleh Datuk pairin Kitingan 9 tahun selepas itu , iaitu pada tahun 1985-1994, kemudiannya yang terakhir ialah Tan Sri Bernard Dompok itupun hanya 8 bulan (1998-1999 ) sebelum tewas kepada calon PBS di Moyog.

Sejak itu, suku KDM tulien hanya tinggal "mengidam" kerusi itu biarpun sudah mengandunglebih 10 tahun sejak 1994. Oleh sebab itu, bagi pemerhati pro PR di Sabah, menganggap kenyataan Lim Kit Siang bahawa KDM rugi di bawah BN, lebih merujuk kepada isu KDM tidak akan berupaya menduduki kerusi Ketua Menteri, kerana di dominasi oleh UMNO.

Walaupun ada tanggapan bahawa kedapatan juga pemimpin KDM dalam UMNO Sabah seperti Datuk Masidi Manjun dan beberapa orang lain, namun tempoh yang agak lama diperlukan untuk merealisasikan matlamat itu disamping menghadapi saingan dari tokoh -tokoh suku lain seperti Datuk salleh Tun Said, Datuk Shafie Afdal dan juga suku bukan 'teras' dalam UMNO Sabah yang sudahpun menduduki kerusi itu lebih awal.

Justeru itu timbul dalam isu politik di Sabah...adakah perlunya KDM sekali lagi  menolak  BN untuk menjamin kelangsungan penguasaan mereka dalam jawatan Ketua Menteri Sabah?.

Kalaupun diukur kepada penglibatan 3 buah parti KDM dalam BN seperti UPKO, PBRS dan PBS, nyata hanya parti PBS sahajalah yang mampu menunjukkan 'taring' politik yang berbisa. Malahan kejatuhan kerajaan PBS suatu ketika dulupun bukan disebabkan kerana penolakan suku KDM kepada parti itu, tetapi disebabkan tindakan lompat parti yang mengaibkan politik Sabah hingga saat ini.

Sama ada PBS berada dalam 'zon selesa' sebagai parti komponen BN di Sabah atau berada dalam situasi 'menentang" iaitu dalam zon pembangkang, bukanlah persoalan yang penting bagi suku KDM. Malahan mereka telah membuktikan walaupun PBS berada di luar parti pemerintah, namun ia tetap mendapat sokongan dari suku itu. Inilah kelebihan politik KDM di negeri ini. Oleh itu isu 'perlunya 'penderhakaan' itu akan menjadi isu terbesar PRU 13 di Sabah.

Namun, selagi Datuk Pairin Kitingan bersama BN, nampaknya kalaupun ada uumphh daripada kalangan suku KDM, tidak akan dapat menganggu gugat sokongan KDM kepada BN. Kawasan-kawasan KDM akan terus dimenangi oleh BN apa kah melalui PRU-13 atau pilihanraya umum berikutnya. Yang penting, kepimpinan Datuk Pairin masih diperlukan oleh suku kaum KDM. Mereka tidak akan menolak kke tepi Pairin, sebagaimana keputusan-keputusan PRU yang lalu-lalu.

Pairin tidak pernah ditolak oleh para pengundi kaum KDM, yang menolak Pairin adalah para pemimpin meraka, kerana kemaruk kuasa, sanggup meninggalkan Pairin.Itu lah yang berlaku.

13 March 2010

Laluan Sukar Bagi Pemimpin Pengamal Politik Wang

Siang tadi saya sempat menghadiri majlis kahwin di kampung Rampayan Ulu. Sementara menunggu majlis persandingan, di meja panjang saya ramai ahli umno dan rakyat biasa duduk sama. Kami bersimbang berbagai topik, termasuk situasi para pemimpin Kota Belud.

Perbicaraan berkisar kepada para pemimpin utama daerah ini, termasuk Tan Sri Pandikar, Datuk Salleh Said, Datuk Musbah, Datuk Rahman dan Datuk Japlin. Tidak kurang juga dalam perbincangan itu mengenai pemimpin pembangkang yang baru tumbuh.

Namun perbincangan hangat adalah berkisar pada pembangunan ekonomi daerah ini, keadaan kemarau yang sungguh panas, dan pencapaian pelajar-pelajar spm, di mana keputusannya baru saja diumumkan.

Masalah bayaran litrik dan air sekolah yang sebelumnya tidak ditanggung oleh jabatan, akhirnya terungkai melalui pengumuman TPM yang juga menteri pelajaran, bahawa semua bil-bil sekolah yang melibatkan litrik dan air adalah tanggungan pihak kementerian. Keresahan pihak sekolah, terutama sekolah-sekolah kampung akhirnya terjawab melalui pengumuman TPM itu.

Namun yang menarik sekali dalam bual-bual kosong itu adalah status pemimpin Kota Belud akan datang. Kebanyakan daripada mereka yang duduk di meja saya, cenderung mengenepikan pemimpin yang selama ini mempergunakan wang ringgit untuk mendapatkan kuasa dan juga kedudukan parti.

Mereka membuat alasan, pemimpin yang membawa pembangunan lah yang perlu disokong kali ini, kerana pembangunan ekonomi adalah penting, demi mensajterakan keluarga, kerana menurut mereka, melalui pembangunan ekonomi, maka pendapatan akan bertambah. Melalui pendapatan yang bertambah, maka mereka dapat memenuhi keperluan pemakanan yang bermutu tinggi untuk anak-anak. Melalui pemakanan yang berkualiti, maka selain mengakibat pertumbuhan jasmani tetapi juga berakibat kepada pekembangan otak. Melalui perkembangan otak, maka baru lah proses pendidikan atau penambahan ilmu mudah berlaku.

Ramai yang setuju, bahawa selama ini, proses pembangunan ekonomi diabaikan di kawasan Kota belud, kerana itu berakibat kepada proses pendidikan.

Ambil contoh kepada keputusan SPM, PMR atau UPSR, jarang penduduk kampung yang mendapat keputusan cemerlang.

Menutut mereka, apa kah melalui pilihanraya atau pemilihan parti, pemimpin yang mempunyai perancangan pembangunan ekonomi untuk mengeluarkan penduduk daripada kanca kemiskinan adalah pilihan mereka. Pemimpin yang mempergunakan kewangan dengan memelihara kelompok tertentu sebagai pencacai dan spinner akan diketepikan.

Namun, politik Kota Belud, tidak pernah terlepas dengan "money politik" kerana permainan ini sudah diwujudkan demi mengekalkan pemimpin berwang.

Sama-sama kita tunggu pemilihan Umno akan datang, benarkan borak-borak penduduk kampung ini?

12 March 2010

Di Semenanjung MCA-Gerakan Duri Dalam Daging: Di Sabah LDP! Trend Parti Cina Base Begini Kah?

Setiausaha Barisan Nasional Negeri Sabah Datuk Rahman Dahalan yang juga merangkap wakil rakyat Kota Belud, menyangkal dakwaan timbalan persiden LDP Datuk Chin Su Phin yang mengatakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan pimpinan negeri.

Bagi Rahman, dakwaan itu mempunyai motif tersembunyi. Tahun lepas, timbalan presiden ini juga mempertikai kepimpinan Musa Aman dalam isu Raymond Tan, mantan TKM Sabah, yang masa itu tidak berparti, kerana dia tidak ikut bersama Yong Teck Lee keluar BN. Chin lah yang mendesak agar Raymond Tan meletakkan jawatan dan meminta Musa Aman mengugurkannya. (Nota: Timbalan ketua menteri Sabah quota kaum cina di sandang oleh naib presdien LDP Datuk Phang).

Presiden LDP adalah Datuk Liew Vui Keong seorang peguam yang berasal daripada Kota Belud Sabah, dan kini sebagai ahli parlimen Sandakan dan sekarang mempunyai jawatan sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Apa kah kenyataan LDP ini hanya trend ikut-ikutan, kerana MCA walaupun mempunyai 15 kerusi parlimen, baru-baru telah menuntut 5 tuntutan yang ada kaitan dengan hak bumiputera dan melayu.

Gerakan juga memberi kata dua kepada Tan Sri Muhyiddin mengenai kenayataan TPM itu, bahawa Umno bersedia menerima sesiapa sahaja termasuk Zulkefli Noordin, wakil rakyat PKR yang baru sahaja dipecat.

Fenomenana desakan parti-parti yang berasaskan kaum cina, akhir-akhir ini semakin rancak, apa kah perkara ini ada kaitan dengan persepsi bahawa keutuhan kaum melayu dan bumiputra semakin longgar? atau berpecah.

Benarkah sangkaan presiden Perkasa Datuk Ibrahim Ali, bahawa melalui PRU-13,kaum lain terutama cina dan india akan mengambil tampuk pemerintahan negara? atau kah setia kawan daripada kaum-kaum ini mulai kendur dan luntur lantaran kerana melayu dan bumiputra kelihatan berpecah.

Ini lah cabaran Najib sekarang ini. Mampukah 1Malaysia mengatasinya?

11 March 2010

Sempat Juga Bersalaman Dengan TPM

Kira-kira pukul 11.30 malam tadi saya sempat hadir menyambut ketibaan Timbalan Perdana Menteri ke Sabah. Semasa turun dari pesawat khas berwarna putih bertuliskan MALAYSIA itu, TPM diiringi oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Musa Aman, Menteri pembangunan Luar Bandar Datuk Safie Afdal dan wakil rakyat Sri Ganding, Datuk Abdul Aziz.

Ketibaan Tan Sri Muhyiddin disambut para pemimpin negeri diketuai oleh Timbalan ketua menteri Sabah, Datuk Pairin Kitingan.

Saya sempat bersalaman dengan TPM sebaik sahaja beliau turun dari tangga pesawat kerana wakil rakyat Tempasuk Datuk Musbah Haji Jamli, yang merupakan ADUN kawasan saya mengajak saya bersamanya menyambut ketibaan TPM bersama rombongan.

Telah 10 tahun saya tidak lagi hadir menyambut orang-orang kenamaan sejak saya tidak berkerja lagi dengan kerajaan. Hanya kali ini saya berkesempatan masuk ke ruang VVIP lapangan terbang bersama para wakil rakyat untuk menyambut pemimpin No.2 negara.

Saya bersyukur kerana mempunyai wakil rakyat seperti Datuk Musbah sudi mengajak bersama menyambut pemimpin negara. Melalui pertemuan singkat itu, sempat juga berjumpa kenalan lama samaada wakil-wakil rakyat dan para pegawai kerajaan, termasuk SKN, Datuk Sukarti Wakiman.

10 March 2010

Tan Sri Muhyiddin Melawat Sabah Hari Ini

Tan Sri Muhyiddin Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri pelajaran Malaysia kan melakukan lawatan ke Sabah bermula hari ini.

Timbalan perdana menteri itu akan disertai oleh isternya akan beradadi Sabah sehingga 12 Mac ini.

Esok Muhyiddin dijadualkan akan mengadakan perjumpaan tertutup dengan para pemimpin Umno termasuk ketua menteri Datuk Musa Aman.

Di Sabah Timbalan Perdana Menteri dijadualkan melawat beberapa projek hasil ilhamnya semasa menjadi pertanian dan asastani suatu ketika dahulu.

9 March 2010

Ciri-Ciri Sahabat Yang Baik

Apakah ciri-ciri seorang sahabat yang baik?

Seorang bijak pandai berpesan kepada anak lelakinya: “Wahai anakku, sekiranya engkau berasa perlu untuk bersahabat dengan seseorang, maka hendaklah engkau memilih orang yang sifatnya seperti berikut:

1. Jika engkau berbakti kepadanya, dia akan melindungi kamu.
2. Jika engkau rapatkan persahabatan dengannya, dia akan membalas balik persahabatan kamu.
3. Jika engkau memerlu pertolongan daripadanya, dia akan membantu kamu.
4. Jika engkau menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya, dia akan menerimanya dengan baik.
5. Jika dia mendapat sesuatu kebajikan (bantuan) daripada kamu, dia akan menghargai atau menyebut kebaikan kamu.
6. Jika dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kamu, dia akan menutupnya.
7. Jika engkau meminta bantuan daripadanya, dia akan mengusahakannya.
8. Jika engkau berdiam diri (kerana malu hendak meminta), dia akan menanyakan kesusahan kamu.
9. Jika datang sesuatu bencana menimpa dirimu, dia akan meringankan kesusahan kamu.
10. Jika engkau berkata kepadanya, nescaya dia akan membenarkan kamu.
11. Jika engkau merancangkan sesuatu, nescaya dia akan membantu kamu.
12. Jika kamu berdua berselisih faham, nescaya dia lebih senang mengalah untuk menjaga kepentingan persahabatan.

Kalau dilihat ciri-ciri yang disebutkan di atas layakkah MCA, Gerakan dan MIC itu kita jadikan sahabat? Walau pun sudah hampir 53 tahun UMNO, MCA dan MIC itu bersahabat dan berkongsi kuasa namun pada hemat saya, mereka bukan sahabat yang boleh diharap untuk bersama kita ketika susah. Mereka hanya mahu mendampingi kita ketika kita senang seperti kata perumpamaan Melayu, kawan ketawa senang dicari, kawan menangis mana nak jumpa.

Apabila MCA meluluskan 5 resolusi, meminta tambahan bukan bumiputra dalam Perhimpunan Agung Tahunan MCA (AGM) Ke-56 semalam merangkumi 16 perkara di bawah usul politik, hal ehwal kerajaan, pendidikan, sosial dan ekonomi, serta budaya kita melihat MCA bukan hendak meringankan beban Perdana Menteri tetapi mengambil kesempatan di atas kelemahan kerajaan. Sepatutnya mereka menyelesaikan masalah dalaman parti mereka supaya BN menjadi kukuh semula sebaliknya menuntut sesuatu yang tidak mungkin dapat kerajaan lunaskan.

Adakah ini satu tuntutan atau satu ugutan?

Ketika kerajaan sedang menyusun semula kekuatan setelah tsunami pilihanraya ke 12 yang lalu, MCA bukannya membantu tetapi seolah-olah mahu pengundi Cina mengundi Pakatan Pembangkang dalam pilihanraya ke 13 nanti. MCA tahu kerajaan tidak akan melayan tuntutan mereka itu dan ini akan dijadikan alasan mengapa pengundi Cina akan beralih arah seperti mana sebahagian besar pengundi Cina telah lakukan pada pilihanraya yang lepas. Kali ini akan melarat ke negeri-negeri Selatan Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

Nampaknya setakat ini hanya UMNO sahaja yang bersungguh-sungguh menawan hati rakyat semula. Apakah yang MCA dan MIC lakukan untuk membantu UMNO? Bukan hendak menjuarai hati rakyat bersama-sama tetapi membuat tuntutan yang sukar kerajaan tunaikan. Kerajaan juga mahu menjaga hati orang Melayu yang selama ini menjadi tulang belakang kepada kerajaan dan juga 60% daripada jumlah penduduk di negara ini.

Kalau setakat menang 15 kerusi daripada 40 kerusi yang dipertandingkan dalam PRU ke 12, jangan lah nak berkokok berderai-derai. Apa lagi yang orang Cina mahu? Tidak cukupkah yang telah dinikmati sekarang? Jangan menjadi tamak dan rakus sehingga boleh menimbulkan rasa benci dan marah kaum lain sehingga boleh menyebabkan golongan majoriti yang miskin bangun memberontak. Rata-rata orang Melayu merasakan apa yang mereka nikmati hari ini sangat tidak adil kepada mereka. Sudahlah mereka dijajah dan ditindas ratusan tahun oleh 4 bangsa penjajah sehingga mereka melarat di tanah air sendiri, tiba-tiba datang bangsa pendatang menjadi lebih kaya dan ingin merampas bukan sahaja ekonomi tetapi sudah mencuba menguasai politik di negara ini.

Kerajaan jangan tunduk kepada tuntutan dan ugutan MCA ini. Kalau MCA mahu keluar daripada BN pun lebih baik kerana mereka bukan sahabat yang baik. MCA seperti Singapura. Singapura bukan jiran yang baik untuk Malaysia. Jikalau MCA merasakan mahu bersama Anwar Ibrahim, silakan berbahagi-bahagilah kerusi parlimen dengan DAP. Orang Melayu harus berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung kepada undi Cina.

Mulai esok, sesudah subuh semua Melayu yang belum mendaftar pergi mendaftar sebagai pengundi dan semuanya nanti keluar mengundi pada hari pilihanraya. Kalau MCA keluar daripada BN,saya lah orang yang paling gembira. Kalah atau menang cerita lain tetapi kita tidak menyimpan duri dalam daging, tidak risau musuh dalam selimut dan kita tahu musuh yang nyata.sumber disini

7 March 2010

Pemantapan Barisan Nasional Negeri Sabah

Awal minggu ini Pengerusi Barisan Nasional Negeri Sabah Datuk Musa Aman yang juga pengerusi perhubungan Umno negeri merangkap Ketua Menteri Sabah telah mengumumkan barisan baru penyelaras BN peringkat negeri.

Melalui pengumuman tersebut Musa mempertahankan 15 muka lama dan melantik 10 muka baru.

Bagi parti Umno, sudah tentunya ketua-ketua bahagian Umno yang dilantik sebagai penyelaras BN peringkat bahagian, termasuk lah mereka yang menang dalam pemilihan Umno pada tahun 2008.

Perlantikan baru ini adalah usaha antisipasi PRU-13, dalam usaha mempertahankan prestasi BN negeri.

Pada masa kini kekuatan BN negeri nampaknya belum boleh diganggu gugat oleh mana-mana parti politik pembangkang, sebabnya pimpinan pembangkang peringkat negeri belum boleh bersaing dengan kepimpinan Musa Aman, serta Datuk Pairin Kitingan.

Walaupun pemimpin seperti Yong Teck Lee berusaha bertapak semula, namun isu Saham Amanah Sabah (SAS) dan usaha mantan ketua menteri ini menjual yayasan Sabah sewaktu masa dahulu, memberikan impak negatif kepada kepimpinannya.

PKR melalui kepimpinan Jeffery Kitingan sukar menembus kepercayaan rakyat kerana rekod yang ada padanya, yakni pemimpin yang tidak mempunyai kesetiaan. Pemimpin yang hanya berjuang untuk dirinya sendiri.

Yang jelas, untuk sementara BN Sabah, sukar digangu gugat, benar lah apa yang diperkatakan, bahawa Sabah masih lagi fixed deposit BN selagi Musa Aman menerajuinya.

Selain itu terjadi juga perubahan dalam pengurusan Barisan Nasional negeri, apabila ahli parlimen kota Belud Datuk Rahman Dahalan (DARD) dilantik sebagai setiausaha Agung BN Sabah. Pengalaman Rahman sebagai ketua setiausaha politik kepada ketua menteri Sabah sewaktu masa dahulu, dapat membantu beliau dalam pemantapan pengurusan Barisan Nasional negeri.

Dalam perkembangan yang sama, Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri kini, Nizam Abubakar Titingan, telah dilantik sebagai Setiausaha Eksekutif Umno negeri. Perlantikan ini untuk memberikan uummh kepada pentadbiran pengurusan Ibu pejabat Umno negeri.

Syabas kepada mereka yang diberi amanah.

6 March 2010

Selagi Sumber Pendapatan Penduduk Kota Belud Terhad Selagi Itu Tergantung Pemimpin Berwang

Selagi sumber pendapatan penduduk Kota Belud terutama ahli parti politik, selagi itu mereka tergantung dan terdedah kepada pemimpin berwang.

Sejarah politik Kota Belud tidak terlepas kepada pemimpin yang berwang,kecuali di zaman PBS, di mana pemimpin masa itu tergantung kepada sentemen kebencian kepada Kuala Lumpur.

Jika diikuti sejarah berpolitik Kota Belud, semua pemimpin yang muncul dari daerah ini dikaitkan dengan pemimpin yang mempunyai wang. Sebut sahaja pemimpin yang pernah menjadi wakil rakyat, pasti ada hubungannya dengan status mereka yang awal-awalnya mempunyai wang. Hanya boleh dikira dengan jari pemimpin yang tidak berwang menjadi pemimpin parti politik di Kota Belud. Pemimpin tidak berwang ini muncul, kerana afiliasinya dengan parti yang kuat dan pemimpin yang berwang.

Tidak perlu disebukan nama,kerana tulisan ini khusus untuk penduduk Kota Belud. Sesiapa sahaja penduduk Kota Belud,pasti tahu siapa para pemimpin yang berwang. Malah para pemimpin ini menjadi zikir dan buah mulut mereka, kerana tanpa pemimpin ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Selagi daerah Kota Belud tidak diciptakan sumber pendapatan yang mapan, selagi itu, penduduk di daerah ini akan tergantung kepada pemimpin berwang. Tidak kira lah pemimpin akar umbi kah, bahagian kah, semuanya tergantung kepada pemimpin berwang ini.

Ramai sungguh pemimpin akar umbi yang boleh diketengahkan, namun kiblat para ahli adalah wang, maka peluang pemimpin mana pun tidak akan menang pada sebarang pertandingan, kerana mereka tidak berwang. Pemimpin berwang lah yang pasti menang.

Sampai bila fenomena ini akan berakhir? Apa kah setelah berjayanya jelapang padi dan agropolitan? Program jelapang padi dan agropoliten ada lah wadah penduduk daerah Kota Belud untuk menambah sumber pendapatan. Namun para pemimpin berwang ini sangat sekptikal terhadap program ini. Dalam satu seminar baru-baru ini, ada pemimpin berwang mengatakan bahawa program jelapang padi dan agropolitan yang merupakan cetusan idea matan PM Tun Abdullah Badawi ini adalah perancangan dan idea lapok. Dengan dakwaan demikian, ternampak sangat bahawa para pemimpin berwang ini, tidak mahu agar penduduk Kota Belud dapat menjana pendapatan sekaligus meningkatkan perekonomian mereka, tujuannya agar supaya mereka akan terus tergantung kepada para pemimpin berwang.

Bagi penduduk Kota Belud, Fikir-fikirkan lah

5 March 2010

Kalau Seseorang Naik Pangkat Kenapa Jadi Sombong? Najib Tidak Suka !!


Datuk Seri Najib Tun Razak mengingat kan orang parti bahawa rakyat yang berkuasa dan jangan lah hanya popular dalam parti saja dan rakyat membenci kita, hari ini rakyat adalah yang memastikan kerajaan mana yang mereka mahu pilih, Walaupun BN sudah bertapak begitu kukuh dan sekian lama di Malaysia , ini tidak bererti kita akan terus kekal sebagai pemerintah jika kita ambil usia sebagai pengukur, lihat apa yang berlaku di Jepun dimana parti yang begitu lama memerintah akhirnya akur dan tukar oleh rakyat,

Menjadi seorang pemimp-in parti sebenarnya adalah satu tanggungjawab yang besar, menjadi pemimpin parti sebenarnya adalah menjadi hamba kepada rakyat. Jika pemimpin yang ada sekarang merasakan menjadi YB dan menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan atas dasar lantikan politik adalah sesuatu yang galmour dan layak untuk menjadi sombong bongkak dan angkuh , ini semua adalah tanda tanda kejatuhan parti dan kejatuhan pemimpin itu sendiri.

Menilai kuasa rakyat adalah penentu kepada pelangsungan BN, Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak mengingatkan kepimpinan parti-parti komponen BN agar tidak menjaga ‘orang-orang dalam parti sahaja’ hanya untuk terus bergelar ketua.Sebaliknya beliau mahukan semua pimpinan BN bersifat adil kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan kepercayaan mereka kerana ia berkait rapat dengan masa depan parti itu.

Jelasnya, berdasarkan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara ini, rakyat adalah penentu kepada kelangsungan BN dan dengan itu mereka perlu mendekati dan membela rakyat agar BN terus mendapat mandat untuk mentadbir negara ini.“Saya ingin tegaskan perlunya kita mendahulukan rakyat kerana dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah penentu. Kita mesti popular di mata rakyat bukan hanya di peringkat parti.

Menurut Najib, ingatan beliau juga perlu dihayati oleh pemimpin UMNO dan BN di peringkat Bahagian yang jangan hanya menumpukan perhatian menjaga kepentingan cawangan-cawangan yang berada di dalam Bahagian masing-masing sebaliknya perlu melihat sama kepentingan ribuan masyarakat yang berada di dalam sesuatu bahagian.

“Apa gunanya kita memegang jawatan dalam parti jika kita hilang kuasa dalam sistem demokrasi berparlimen,” sambil menegaskan semua pihak perlu terus bekerja dan membuktikan UMNO dan BN dekat di hati rakyat.“Kalau kita dapat pertahankan hak semua kaum dan berlaku adil maka rakyat akan lebih senang kepada kita dan inilah juga perinsip kerajaan kita iaitu kerajaan BN.

“Kita akan ambil kira semua golongan supaya mereka tidak berasa terpinggir atau jauh hati daripada kita malah setiap kelompok, setiap kumpulan, setiap kaum akan dapat pembelaan sebaik-baiknya melalui dasar kerajaan kita iaitu kerajaan BN,” katanya.

3 March 2010

Sabah Fixed Deposit BN Tapi Ada Belia Tersadai di Kuala Lumpur

Kajian apa lagi yang diperlukan. Sabah sudah diperintah BN sejak tahun 1994.Sudah 16 tahun BN memerintah Sabah. Lupakan pemerintah yang sebelumnya. Kalau dikira rancangan Malaysia, sudah bermula dari rancangan Malaysia ke-7.

OKB percaya, kerajaan negeri mempunyai data yang mencukupi mengenai taburan penduduk yang berada dalam usia belia. Namun, kenapa boleh terjadi penghijraan belia ke Kuala Lumpur atau sewaktu dengannya hanya semata-mata untuk mencari rezeki?

Pengalaman OKB selama 11 tahun di Semenanjung, anak-anak Sabah ini datang dari berbagai daerah terpencil di Sabah, bukannya daerah yang sudah maju seperti Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Papar, Sandakan atau Tawau.

Faktor penyumbang kenapa berlakunya penghijraan belia sabah ke Semenanjung adalah kegiatan agen-agen pekerjaan yang mengiklankan pendapatan yang lumayan, terutama pekerjaan yang berhubung kait dengan pembuatan.

Namun, kerana latar belakang para belia itu dimana taraf displin yang tinggi diperlukan untuk pekerjaan seperti itu,maka, mereka tidak mampu melakukannya. Akhirnya mereka diberhentikan, atau hanya lari selepas menerima gaji pada hujug bulan.

Selain itu sifat semulajadi belia Sabah adalah tidak berinsiatif, seperti pengalaman OKB memperkerjakan belia dan beliawanis yang berasal dari Sabah. Mereka bersifat passif, tidak gemar melakukan inovasi atau pembaharuan. Berlainan dengan belia dan beliawanis daripada Semenanjung, Sabahan atau Sarawakian, bersifat "lunda".

Namun permasalahan ini, tidak hanya dibebankan kepada sifat-sfat semulajadi para belia itu, kerajaan juga perlu mengambil insiatif, di samping alam pembelajaran semasa di sekolah menengah, namun pendedahan kepada akitiviti atau program-program latihan yang bercorak memperbaiki minda dan keyakinan diri, perlu dijalankan oleh kerajaan. Sekiranya tidak, demikian lah kejadian para belia dan beliawanis kita, di mana pun akan tersadai, dan kita cepat mengambil kesimpulan terutama orang politik, bahawa mereka tertipu.

Memang benar banyaknya lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh kebun-kebun besar dan sektor perumahan, namun semua peluang pekerjaan itu adalah bersifat buruh dan sementara. Para belia dan beliawanis kita tidak sanggup menjadi buruh di depan mata keluarga mereka, kerana bagi mereka kelulusan peringkat SPM, sudah cukup memadai di daerah terpencil mereka. Salah kah mereka, jika tidak mahu menjadi buruh di negerinya sendiri?.

Sudah tiba masanya meskipun terlambat,kerajaan negeri yang diterajui oleh Datuk Musa Aman, memikirkan dan mengwujud sektor pembuatan di negeri ini, terutama yang berorentasi eksport, agar para belia kita dapat bekerja di situ, tanpa terkena sinaran matahari. Sengatan matahari ini lah punca utama, kenapa para belia dan beliawanis kita tidak mahu menjadi buruh di sektor perumahan dan pekebunan atau peladangan.

Cuba kita bertanya-tanya secara rambang di restoran-restoran india yang berada di sekitar kita, di situ terdapat anak-anak tempatan bekerja kekadang 24 jam sehari, dengan hanya menerima gaji 150.00 sebulan,namun mereka tetap memilih pekerjaan itu, kerana tidak terdedah kepada sengatan matahari.Jika dibanding dengan pekerjaan buruh pembuatan jalan misalnya, gaji purata sehari antara RM 25-35 sehari,kalau dikira-kira mencapai juga 700-1200 sebulan.

Cabaran kerajaan negeri pada ketika ini adalah pengwujudan lapangan pekerjaan yang mengeluarkan added value. Boleh Kah? Slogan Sabah Boleh mesti diteruskan.

1 March 2010

Pemikiran Mavhiavelli Masih Bertapak Di Kota Belud

Tulisan saya kali ini berlegar di atas isu kuasa (power). Saya rasa isu ini amat perlu direnungi bagi kita memahami apa itu kuasa politik.

Mungkin tidak keterlaluan jika saya menyimpulkan bahawa pemikiran Machiavelli membawa pengaruh yang besar kepada gerakan sekular yang merupakan pendekatan seorang pemimpin di Kota Belud.

Siapa dia Machiavelli ini? Beliau adalah seorang penjawat awam di Florentine, Itali. Beliau juga adalah seorang 'political theorist'. Nama sebenar beliau adalah Niccolò Machiavelli. Pada tahun 1513 beliau telah menulis satu buku bertajuk 'The Prince' atau di dalam bahasa Itali dikenali sebagai De Principatibus (About Principalities), Meskipun ditulis pada tahun 1513 namun buku beliau tersebut hanya diterbitkan pada 1532 iaitu lima tahun selepas kematiannya.

Tujuan asal buku 'The Prince' ditulis adalah sebagai satu panduan atau rujukan kepada seorang anak raja tentang bagaimana beliau mahu mengekalkan kuasanya dan keduanya bagaimana nak mengekalkan wilayah kuasanya.

Dengan lain perkataan tujuan buku tersebut adalah bagi memastikan anak raja tersebut terus berkuasa. Machiavelli berpendapat bagi mengekalkan kuasa, anak raja tersebut berhak menggunakan apa sahaja cara sama ada cara tersebut adil atau zalim. Yang penting bagaimana ia boleh terus berkuasa.

Di dalam 'The Prince' Machiavelli antara lain menyatakan bahawa adalah mustahak seorang pemimpin itu disayangi dan ditakuti oleh rakyatnya. Namun untuk disayangi dan ditakuti dalam masa yang sama adalah sesuatu yang sukar, Machiavelli menasihati adalah lebih baik untuk seorang pemimpin itu ditakuti daripada disayangi oleh rakyatnya

Pemikiran Machiavelli yang mengagungkan prinsip matlamat menghalalkan cara (al-ghayah tubarrirul wasilah) boleh dikatakan sehingga kini mendominasi pemikiran ahli-ahli politik sekular sama ada di negara-negara Barat mahupun negara-negara umat Islam khususnya negara-negara umat Islam yang pernah dijajah seperti Malaysia.

Pemikiran Machiavelli adalah pemikiran yang amat jauh dari cahaya ilahi. Ia amat sesuai dengan para pemimpin yang menganggap dunia adalah segala-galanya tiada sebarang akauntabiliti di alam yang kekal iaitu alam akhirat. Sebab itu kita boleh melihat pemimpin yang diselaputi oleh pemikiran Machiavelli akan sentiasa memikirkan bagaimana ingin terus berkuasa dan bagaimana rakyat terus takut kepada mereka.

Mereka akan bersedia menindas dan menzalimi rakyat semata-mata kerana ingin terus berkuasa. Sebagai contoh bagi mengekalkan kuasa, mereka akan sanggup melakukan rasuah (diubah dengan kalimah 'politik wang'). Mereka juga tidak kisah menggunakan undang-undang zalim kerana yang penting bagi mereka adalah kuasa. Kuasa adalah segala-galanya.

Mereka tidak peduli dengan kebenaran hatta jika datang dari Allah sekalipun. Ini kerana bagi mereka sepertimana yang dikatakan oleh Hans Morgenthau "kebenaran mengancam kuasa dan kuasa pula akan mengancam kebenaran" (truth threatens power, and power threatens truth).

Membantu Biarlah Ikhlas

Berikutnya satu artikel yang saya salin daripada blog sskeruak.blogspot.com cuba ikuti paparan mantan Ketua Menteri Sabah itu. Kemudian OKB membuat satu tulisan yang bertajuk: Ikhlaskah AKU?


Saturday, June 28, 2008
KAWAN IKHLAS

Semalam saya mempengerusikan mesyuarat AJK Kelab Golf dan Rekreasi Kota Belud(KGRKB) di Restoran D'Square,Likas Square.Antara yang diputuskan ia lah untuk menganjurkan Hari Keluarga dan Pertandinagan Golf Piala presiden yang akan diadakan pada 12-13julai di Mimpian Resort Tuaran.Sebenarnya ini ada lah acara tahunan dan tahun lalu kami adakan di Kudat.Sungguhpun,usia kelab ini masih muda tapi jelas ahli-ahlinya amat komited dan aktif.Saya sungguh gembira dengan perkembangan ini.Kerjasama antara kami ditahap yang membanggakan dan ini ada lah perkara pokok untuk menentukan sesebuah organisasi berjaya mencapai matlamatnya.

Seperti biasa sebelum kami bermesyuarat kami makan malam dulu dan lepas mesyuarat pula kami sembang-sembang sambil minum kopi.Macam-macam topik dan isu di ketengahkan dan masing-masing memberi pandangan.Saya rasa seronok sekali suasana macam ini.Saya pastikan kawan-kawan relaks dan hilangkan setres setelah sibuk bekerja di siang hari.Dalam hidup ini, kita perlukan kawan-kawan yang ikhlas dan bukan hipokrit di keliling kita walaupun bilangannya tidak ramai.Seseorang yang ikhlas itu bukan mudah di cari tapi Tuhan akan pertemukan kita dengan mereka.Kadangkala kita tersilap mendapat kawan dan ini adalah perkara biasa.Biar ia menjadi pengajaran.Yang penting kita jangan sama sekali jemu mencari kawan.Percaya lah,Kawan-kawan yang ikhlas pasti membuat kita hapi!

Ikhlas Kah Aku

JIWA YANG IKHLAS

Bagaimana Mahu Ikhlas?

“Iblis menjawab: “Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba- Mu yang mukhlis (Ikhlas) di antara mereka.”

(QS, Shaad 38 : 82-83)

“Iblis berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma’siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis (ikhlas) di antara mereka.”

(QS Al-Hijr, 15 : 39-40)

Mengapa iblis tidak dapat menyesatkan orang-orang yang ikhlas? Kerana ketika kita ikhlas kerana Allah S.W.T, kita berserah apa sahaja kepada Allah S.W.T. Ketika itu kita tidak lagi berada di wilayah kekuatan kita tetapi di wilayah kekuatan dan kekuasaan Allah S.W.T. Kita mengikut dengan jiwa yang berserah kehendak Allah S.W.T. Mana mungkin iblis atau syaitan dapat menandingi kekuatan Allah S.W.T.

***

Orang yang ikhlas tidak memikirkan ikhlas atau tidak tetapi memikirkan tanggungjawab yang ditetapkan oleh Allah S.W.T itu telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Itulah ikhlas dan ia hadir tanpa perlu difikirkan.

Tidak penting samada orang lain ikhlas atau tidak tetapi yang sangat penting adalah diri kita sendiri ikhlas atau tidak. Mari kita fahamkan tentang ikhlas dengan mengambil contoh kehidupan saya.

Jika saya bekerja kerana ingin mencari wang, maka saya bekerja ikhlas kerana wang.

Jika saya bekerja kerana ingin menyara anak-anak dan isteri saya, maka saya bekerja ikhlas kerana anak-anak dan isteri saya.

Ikhlas mesti mempunyai sandaran untuk apa saya melakukan sesuatu hal itu. Jika sandarannya wang, maka kita dikatakan ikhlas kerana wang kerana wang membuatkan kita melakukan kerja. Begitu juga dengan yang lain.

Persoalannya kini, apakah kita inginkan ikhlas yang sedemikian? Tidak! Kita tidak mahu kerana ikhlas yang sedemikian mempunyai tahap yang rendah. Lalu ikhlas yang bagaimana berada di tahap yang tinggi yang dikatakan oleh iblis sehingga tidak mampu menyesatkan kita?

Pastinya ikhlas KERANA ALLAH S.W.T. Apabila kita ikhlas kerana Allah S.W.T, pasti kita melakukan semua kerja kita kerana Allah S.W.T. Apabila kita ikhlas kerana Allah S.W.T, pasti ikhlas kita merangkumi semua termasuk kerana wang, anak-anak dan isteri, syarikat kita bekerja dan seluruhnya.

Nah! di sini terdapat satu lagi persoalan iaitu bagaimana melahirkan jiwa yang ikhlas? Apakah ia boleh dibuat-buat atau boleh diwujudkan?

***

Ikhlas tidak mampu dibuat-buat tetapi dapat diwujudkan dengan kesedaran.

Bagaimana membina kesedaran agar jiwa kita ikhlas?

Kembali kepada contoh kehidupan diri saya dan kemudian saudara aturkanlah contoh tersebut untuk kehidupan saudara.

Saya perlu SEDAR sepenuhnya tanggungjawab saya sebagai wakil Allah (khalifah) di muka bumi ini. Saya dijadikan oleh Allah S.W.T sebagai lelaki dan kini saya memiliki pelbagai tanggungjawab yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. ke atas saya sebagai lelaki, suami, pekerja dan sebagainya.

Sebagai suami dan ayah, saya diberi tanggungjawab memastikan keluarga saya dilindungi, selamat, bahagia, cukup makan minum, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya. Saya SEDAR tanggungjawab ini adalah tanggungjawab yang Allah S.W.T. tetapkan sebagai seorang suami.

Sebagai suami dan ayah saya perlu mencari rezeki lalu saya bekerja. Bekerjanya saya ini adalah kerana tanggungjawab saya terhadap Allah S.W.T. Ini adalah ketetapan yang Allah S.W.T. tentukan ke atas seorang suami iaitu wajib mencari nafkah untuk keluarganya.

Dengan KESEDARAN segala kerja yang saya lakukan adalah kerana saya ingin mencari nafkah dan ia merupakan tanggungjawab yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. pasti saya akan berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ini bukan satu paksaan tetapi kerana kesedaran saya ke atas tanggungjawab saya.

Maka dengan kesedaran inilah saya melaksanakan tanggugjawab saya kerana Allah S.W.T. Tanpa disedari, saya melakukannya kerana Allah S.W.T. ikhlas kerana Allah S.W.T.

Begitu juga semasa bekerja. Tugas yang diberikan kepada saya ketika bekerja merupakan amanah dan tanggungjawab saya kepada Allah S.W.T.

Saya perlu menyedari bahawa semua ini adalah tanggungjawab yang Allah S.W.T.tentukan kepada saya. Lalu saya perlu melaksanakan semua tanggungjawab ini kerana saya ini adalah wakil Allah S.W.T. Saya perlu mengikut kehendak Allah S.W.T.,kerana saya wakilNya.

Kesedaran tanggungjawab kita kepada Allah S.W.T. memastikan kita akan melaksanakan segala tanggungjawab kita kerana Allah S.W.T. INILAH IKHLAS.

Orang yang dekat dengan Allah S.W.T. memiliki kesedaran tertinggi akan hal Allah S.W.T. Mereka tidak pernah rasa kecewa di dalam melaksanakan tanggungjawab kerana Allah S.W.T.

***

Apabila kita memiliki kesedaran tertinggi, kita akan melaksanakan tanggungjawab kita kerana Allah S.W.T. Kita tidak melakukannya kerana pangkat dan wang namun pangkat dan wang merupakan keperluan. Ia membantu kita di dalam urusan menjadi wakil Allah S.W.T. iaitu khalifah di muka bumi ini.

Kita tidak salah dan tidak dilarang sama sekali untuk memiliki wang yang banyak, pangkat yang besar, rumah yang besar dan segala kekayaan yang ada. Namun kita juga diperintahkan agar berkongsi kekayaan tersebut dengan zakat, bersedekah dan sebagainya seperti yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. di dalam Al-Quran dan Sunnah.

Setiap kerja kita diminta untuk dimulakan dengan “Dengan nama Allah S.W.T yang Maha Pengasih/pemurah dan Penyayang” menunjukkan bahawa kita melakukan kerja atas nama Allah S.W.T.

Kita di minta oleh Allah S.W.T mengakui bahawa tiada tuhan selain Allah S.W.T. dan Nabi Muhammad S.A.W Rasul Allah S.W.T. setiap kali kita bersolat untuk mengulangi semula persaksian kita pada Allah S.W.T.

Dengan kesedaran yang tinggi di atas tanggungjawab kita sebagai wakil Allah S.W.T. dalam setiap hal kecil atau besar walaupun menyampai sedikit ilmu pun, maka ia adalah kehendak Allah S.W.T. dan kita wakil Allah S.W.T. hanya berserah untuk melakukannya. Allah mengkehendaki kita menyampaikan ilmu yang kecil itu ketika itu lalu kita sampaikan dengan penuh tanggungjawab sebagai wakil Allah S.W.T. yang memiliki ilmu tersebut.

***

Tingkatkan kesedaran kita, pasti kita akan ikhlas di dalam melakukan kerja. Orang yang ikhlas tidak memikirkan ikhlas atau tidak tetapi memikirkan tanggungjawab yang ditetapkan oleh Allah S.W.T itu telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Itulah ikhlas dan ia hadir tanpa perlu difikirkan.

________________________________________________________________

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Labels